Δεδομένου ότι όλα τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν ουσίες που δύνανται να προκαλέσουν δερματικούς ερεθισμούς, συνίσταται η χρήση γαντιών μιας χρήσης κατά την εφαρμογή.

Τα ανεπεξέργαστα προϊόντα βάσεως-νερού είναι ευάλωτα στην ανάπτυξη μικροοργανισμών οι οποίοι μπορούν να αλλοιώσουν τη σύσταση του προϊόντος, όπως και να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του χρήστη.

Ως εκ τούτου, για την σωστή διατήρηση και αποθήκευση, τα προϊόντα καλλιτεχνίας βάσεως-νερού περιέχουν βιοκτόνα ως συντηρητικά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την οικογένεια των χημικών ουσιών γνωστών ως ισοθειαζολινόνες. Τα βιοκτόνα δύνανται να προκαλέσουν αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις σε ήδη ευαίσθητα σε αυτά άτομα, ακόμα και σε επίπεδα χαμηλότερα των ισχυουσών κατώτατων ορίων που ορίζονται από την νομοθεσία και επισημαίνονται στις ετικέτες. Στη περίπτωση αυτή, άτομα που γνωρίζουν ότι ενδέχεται να παρουσιάσουν τέτοιες αλλεργίες καλό είναι να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να παίρνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν χειρίζονται οποιοδήποτε προϊόν καλλιτεχνίας βάσεως-νερού ή άλλο προϊόν.

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητης κατάποσης. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο, και συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. Τα άδεια δοχεία να μην χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τροφίμων.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Καθαρισμός Εργαλείων:
Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα πινέλα και τα εργαλεία και καθαρίστε τα με νερό και σαπούνι. Τα άδεια δοχεία μπορούν να διατεθούν προς ανακύκλωση εφόσον έχει αφαιρεθεί όλο το περιεχόμενο και είναι στεγνά.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας. Πατώντας «Αποδοχή» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.